ގެމަނަފުށީ ބަނދަރުހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި

ބަނދަރު

ގެމަނަފުށީ ބަނދަރުހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މީގެ 2ދުވަސްކުރިން ގެނެސްފައިވާއިރު މިއަދު ރަސްމީކޮށް މިމަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަށް ހަބަރު ލިބެއެވެ. 

ގެމަނަފުށީގައި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި - ސަން

gemanafushi

ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިޔާމް މިރޭ ވިދާޅުވީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ އެރަށުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ހަސަން އީމާން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު ކަމަަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގެމަނަފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ - ދިޓީވީ

Bagee waheed

ގއ. ގެމަނަފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރެގައި ފަށާ، އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވެނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ބަނޑިޔާ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޝޯއެއް ބާއްވާފި

anhenun

10 ޑިސެމްބަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސްކަމުން، އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ބަނޑިޔާ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ފޯރިގަދަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ބާއްވާފިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަބްދުލް ސަލާމްގެ އިތުރުން ގެމަނަފުށީގެ 5 ކައުންސިލަރުންވެސް ޑީއާރުޕީއިން ވަކިވެއްޖެ - ސަން

councilarun

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވައިގެން ކައުންސިލަރު ކަމަށް އިންތިހާބު ވެފައިވާ ގއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރަކާއި އެ އަތޮޅު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެންބަރުން އެ ޕާޓީން ވަކިވެޑައިގެންފި އެވެ.